EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2012, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-028
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diyabetik Sıçanlarda L-karnitinin Karaciğer Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisi
Gülben Sayılan Özgün1, Sevgi Eskiocak1, Necdet Süt2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus; karaciğer; L-karnitin

Amaç: Streptozotosin ile oluşturulan deneysel diyabette karaciğerde oksidatif stresin arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı antioksidan aktiviteye sahip L-karnitinin diyabette gözlenen karaciğer protein oksidasyonu üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada yirmi erişkin erkek Wistar cinsi sıçan rastgele üç gruba ayrıldı: Kontrol (n=5), diyabet (n=8) ve L-karnitin+diyabet grubu (n=7). Diyabet ve L-karnitin+diyabet gruplarına sitrat tamponunda (pH 4.5) hazırlanmış tek doz 50 mg/kg streptozotosin intraperitonal olarak verildi. Kontrol grubuna sadece sitrat tamponu enjekte edildi. Streptozotosin enjeksiyonundan 72 saat sonra intraperitonal olarak 15 gün boyunca L-karnitin+diyabet grubuna L-karnitin (500 mg/kg/gün), diğer gruplara serum fizyolojik verildi.

Bulgular: Diyabet ve L-karnitin+diyabet gruplarının karaciğer dokusu non_protein tiyol düzeyleri kontrol grubuna göre düşük bulundu (her ikisi için, p<0.001). Diyabet ve L-karnitin+diyabet grubunun karaciğer protein tiyol düzeyi kontrol grubuna göre daha yüksekti (her ikisi için, p<0.05). Diyabet grubunun karaciğer protein karbonil düzeyi kontrol grubuna ve L-karnitin+diyabet grubuna göre yüksek olarak tespit edildi (her ikisi için p<0.05). Kontrol, diyabet ve L-karnitin+diyabet gruplarının karaciğer dokusu total ve protein tiyol düzeyleri arasında (sırasıyla p<0.01, p<0.001, p<0.01) ve L-karnitin+diyabet grubunda protein tiyol düzeyi ile non-protein tiyol düzeyleri arasında (p<0.05) anlamlı pozitif ilişki vardı.

Sonuç: L-karnitinin, diabetes mellitusta karaciğerde gözlenen protein oksidasyonunu kısmen önlediğini bildirebiliriz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim