Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 105-110
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HbA1c Standardizasyonu
Sezer Uysal
Doruz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Diyabet komplikasyonları, Hemoglobin A, glikozile, standardizasyon

Glisemik kontrolün iyileştirilmesi diyabete bağlı mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonların gelişime riskini azaltır. Glisemik durumun izleminde en sık kullanılan belirteç olan HbA1c ölçümü ile ilgili birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Ölçüm yöntemlerini iyileştirmek için 1990'lı yıllarda ulusal standardizasyon programları geliştirilmiştir. Ayrıca sonuçların izlenebilirliğinin sağlanması için IFCC tarafından referans materyal ve yöntem geliştirilmiştir. Referans yöntem sonuçları ulusal yöntemlerin sonuçları ile karşılaştırılarak doğrusal bir ilişki olduğu saptanmış ve bir master eşitlik oluşturulmuştur. Günümüzde HbA1c diyabet tanı kriterleri arasına katılmıştır ve birçok diyabet ve klinik kimya cemiyetleri HbA1c ölçümünün sertifiye yöntemlerle yapılmasını önermektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim