Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 087–093
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tıkanma Sarılığında Glutatyon Sistemleri ve Bakteriyel Translokasyona E Vitamini ve L-Arginin Uygulamasının Etkileri
Mustafa Sarı1, Dilek Erdener2, Ceyda Kabaroğlu2, Sara Habif2, Sinan Ersin1, Işıl Mutaf2, Nevbahar Turgan2, Dilek Özmen2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bornova - İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, Bornova - İzmir
Anahtar Sözcükler: L-arginin, oksidan stres, glutatyon enzimleri

Amaç: Tıkanma sarılığı, karaciğerde hasara ve fibrozise yol açan klinik bir patolojidir. İkter, hücresel bağışıklığı baskılayıp, bakteriyel translokasyona neden olabilir. Bu çalışmada, ana safra kanalı ligasyonu uygulanarak deneysel olarak tıkanma sarılığı oluşturulan sıçan modelinde, E vitamini ve L-arginin uygulamasının bakteriyel translokasyon ve antioksidan sistemler üzerine etikilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Her biri 10 sıçandan oluşan 5 grup oluşturulmuştur. Birinci gruba sadece laporotomi, diğer gruplara ana safra kanalı ligasyonu uygulanmıştır. Tüm gruplara cerrahi girişimi takip eden 20 gün boyunca özel beslenme programı uygulanmıştır. Grup I ve II'e standard laboratuvar yemi verilmiştir. Grup III'e gün aşırı IM, 50 mg/kg olacak şekilde a-tokoferol ve standard laboratuvar yemi, Grup IV'e %2 oranında arginin karıştırılmış standard laboratuvar yemi, Grup Ve hem gün aşırı IM, 50mg/kg olacak şekilde a-tokoferol uygulanmış, hem de %2 oranında arginin karıştırılmış standard laboratuvar yemi verilmiştir. Kan örneklerinde E vitamini, nitrat (NO), malondialdehid (MDA) düzeyleri ve glutatyon ile ilişkili enzim aktiviteleri, doku homojenatlarında ise nitrat (NO), malondialdehid ve glutatyon ile ilişkili enzim düzeyleri çalışılmıştır.

Bulgular: Ana safra kanalı ligasyonunun kan ve dokuda lipid peroksid ürünlerini arttırdığı, kan glutatyon enzim aktivitelerini değiştirmezken, doku glutatyon peroksidaz aktivitesini düşürdüğü gösterilmiştir. E vitamini uygulamasının kan glutatyon enzim düzeylerine etkisiz, doku glutatyon peroksidaz aktivitesine olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir. E vitamini uygulaması ayrıca, kan ve doku malondialdehid düzeylerini anlamlı olarak düşürmüştür.

Sonuç: Tıkanma sarılığının neden olduğu bozulmuş oksidan-antioksidan denge, E vitamini suplementasyonu ile düzeltilebilir. Ancak, uygulama dozu, süresi ve zamanı için ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim