Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-015
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Deneysel Miyokart İnfarktüsünde Total ve Lipide Bağlı Sialik Asid Düzeyleri
Cemal Kazezoğlu1, Ufuk Usta2, Selma Süer Gökmen1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Total ve lipide bağlı sialik asit, TnI, CK-MB, deneysel infarktüs

Amaç: Koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü olduğu bilinen sialik asit, miyokart infarktüsü sonrasında da serumda yükselir. Akut miyokart infarktüsü, genellikle aterosklerotik kalp hastalığı zemininde geliştiğinden, bu çalışmada aterosklerozdan kaynaklanabilecek olası bir sialik asit yüksekliğinin bertaraf edildiği deneysel miyokart infarktüsünün serum total ve lipide bağlı sialik asit düzeylerine etkisi incelendi.

Gereç ve Yöntem: Wistar albino cinsi yetişkin erkek ratlara 150 mg/kg isoproterenol, 24 saat ara ile 2 kez intraperitoneal olarak verilerek miyokart infarktüsü oluşturuldu. Deneysel infarktüs oluşumu troponin I ve kreatin kinaz-MB düzeylerindeki yükselme ve histopatolojik değişikliklerle kanıtlandı. Serum total ve lipide bağlı sialik asit düzeyleri sırasıyla Warren ve Katopodis metodları ile belirlendi.

Bulgular: Üsoproterenol uygulaması ratların serum troponin I ve kreatin kinaz-MB düzeylerinde anlamlı bir artışa yol açtı. Serum total sialik asit (p=0.000) ve lipide bağlı sialik asit (p=0.000) düzeyleri de infarktüs sonrasında anlamlı olarak arttı. Bununla birlikte, total veya lipide bağlı sialik asit ile kardiyak hasarın belirteçleri arasında hiçbir ilişki yoktu.

Sonuç: İsoproterenol ile oluşturulan miyokart infarktüsü, ateroskleroz patogenezinden bağımsız bir mekanizma ile serum total sialik asit ve lipide bağlı sialik asit düzeylerinde artışa yol açar.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim