EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-074
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diabetes Mellitus Tanı Kriterlerinin Karşılaştırılması
Asuman Orçun, İnci Küçükercan, Özlem Çakır Madenci, Nuray Kolcu, Buket Tekçe
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus, oral glukoz tolerans testi, tanı kriteri

Amaç: Diyabetin erken tanısı ve etkili tedavisi hastalığın olası mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlarının önlenebilmesi açısından çok önemlidir. Diyabet için uluslararası kuruluş ve organizasyonların önerdiği değişik tanı kriterleri mevcuttur. Çalışmamızda erken diyabet tanısı açısından; 1979'da tanımlanan "National Diabetes Data Group" (NDDG) kriterlerini; 1997'de tanımlanan "American Diabetes Association" (ADA) kriterlerini ve 1999'da tanımlanan "World Health Organisation" (WHO) kriterlerini karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem: Laboratuvarımızda Oral Glukoz Tolerans Testi uygulanan 840 kişiyi (520 kadın, 320 erkek) retrospektif olarak bu 3 kuruluşun kriterlerine göre değerlendirdik. Her birine göre diyabet ve bozulmuş tolerans prevalanslarını saptadık.

Bulgular: NDDG kriterlerine göre diyabet prevalansı %6.1 iken, WHO kriterlerine göre %6.9, ADA'ya göre 1.6 olarak bulundu. Bozulmuş tolerans prevalansı ise NDDG'ye göre %10.4, WHO'ya göre %18 olarak hesaplandı.

Sonuç: OGTT, WHO kriterlerine göre değerlendirildiğinde komplikasyonların henüz başlamadığı daha erken dönemde diyabet tanısı konabilmektedir. Uygulanması daha zahmetli olan NDDG kriterlerinin yerine güvenle uygulanabilir. ADA kriterlerinin diyabet tanısı koyabilme oranı oldukça düşük bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim