EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 043-049
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Friedewald Hesaplaması ile Direk LDL-Kolesterol Ölçümünün Karşılaştırılması
Hale Aral, Berrin Berçik İnal, Murat Usta, Pınar Tonbaklar Bilgi, Ömer Emecen, Mustafa Şahin, Güvenç Güvenen
Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: LDL, friedewald, trigliserid

Amaç: Direk LDL-kolesterol, trigliserit, total koles terol düzeylerine göre oluşturulan alt gruplarda, LDL-kolesterolde analitik ölçüm ve Friedewald formülü ile hesaplamanın olası farklılığını retrospektif olarak araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Hastaların tanıları incelenerek HIV enfeksiyonu, kronik böbrek yetmezliği ve kronik hepatit tanısı almış olan olgular çalışma dışı bırakıldı, 568 hastanın verileri (358 kadın, 210 erkek) istatistiksel olarak değerlendirildi. LDL-kolesterol ölçüm yönteminin CV değerleri, level-1 ve level-2 kontrol serumları düzeylerinde sırasıyla %4.95 ve %4.91 idi. % Bias hesaplaması [(hesaplanmış LDL-kolesterol) - (direk LDL-kolesterol) / (direk LDL-kolesterol)] ile yapıldı. National Cholesterol Education Program tarafından LDL-kolesterol için belirlenen TEa %12 idi ve Friedewald formülü ile hesaplanan LDL-kolesterol değerlerinin her bir hasta için belirlenen kabul edilebilir aralığın içinde kalma oranı belirlendi.

Bulgular: Ortalama (±SD) bias; trigliserit 150-199 mg/dL alt grubunda - %12 ± 7, trigliserit >199 mg/dL alt grubunda - %17 ± 8 bulundu. Trigliserit 150-199 mg/dL alt grubunun %62,3'ünde, trigliserit >199 mg/dL alt grubunun %32.3'ünde hesaplanmış LDL-kolesterol kabul edilebilir aralığın içindeydi.

Sonuç: Trigliserit <400 mg/dL olanlarda Friedewald formülü ile hesaplama, kolesterol düşürücü tedavideki faydalarını gösteren klinik çalışmalarla denenmiş olduğundan rutin uygulamada tercih edilebilir. Ancak 200-400 mg/dL arasında trigliserit düzeyleri olan bireylerde, Friedewald formülü yerine direk LDL-kolesterol çalışılması, maliyet analizleri de yapılarak değerlendirilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim