Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 3
12 makale bulundu.
 • Klinik Laboratuvarlarda Adli Örnek İşlemleri
       Tuncay Küme1, İsmail Özgür Can2, Ali Rıza Şişman1
 • Klinik Biyokimya Eğitimi ve Uzmanlık Önemini Değerlendirme Anketi
       Özgür Aslan, Metin Demir, Serap Çuhadar, Ayşenur Atay, Mehmet Hicri Köseoğlu
 • Biyokimya Uzmanları İle Sahada Yaşadıkları Sorunlar: Anket Çalışması
       Turgut Önman, Nurdan Özlü Ceylan
 • Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarında Pre-preanalitik Hataların Analizi
       Leyla Öz, Derya Koçer, Selma Buldu, Çiğdem Karakükcü
 • Kritik Laboratuvar Değerlerinin Raporlanmasının Klinisyenler Tarafından Değerlendirilmesi
       Nilgün Başaran1, Osman Evliyaoğlu1, Sembol Yıldırmak2, Eren Vurgun3
 • hs Troponin I Ölçüm Belirsizliğinin Klinik Karar Sınırlarında Yorumlama Üzerine Etkisi
       Nergiz Zorbozan
 • COVID-19 Hastalarında İmmün Yanıtta Rol Alan Hücrelerin İmmün Fenotipik Özellikleri
       Cemil Gülüm1, Şenay Balcı1, Mehmet Burak Yavuz Çimen1, Gönül Aslan2, Lülüfer Tamer1
 • COVID-19 Pandemisinde Laboratuvarlarda Yaşanan Süreçler
       Fatma Demet Arslan, İnanç Karakoyun
 • Covid-19 Pandemisinde Klinisyenlerin Biyokimya Laboratuvarına Bakışı
       Muhammed Emin Düz1, Elif Menekşe1, Aydın Balcı2, Mustafa Durmaz3
 • COVID-19 pandemisinin biyokimya laboratuvarı test tüketimleri ve çeşitliliği üzerindeki etkisi
       Giray Bozkaya, Sibel Bilgili
 • COVID-19 Pandemisinde Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi: Bir Anket Çalışması
       Engin Işık, Sembol Yıldırmak, Murat Usta, Ömer Emecen
 • Kritik COVID-19 Hasta Prognozunun Değerlendirilmesinde Akut Faz Proteinlerinin Önemi
       Rasime Derya Güleç1, Fatma Demet Arslan2, Taner Çalışkan3, Nimet Şenol4, Nisel Yılmaz5
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim