Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 1
19 makale bulundu.
 • Farklı Düzeylerdeki Hemolizin Sodyum Ölçüm Yöntemlerine Etkisi
       Aysun Coşkun1, Hale Aral1, Güvenç Güvenen1, Mustafa Gültepe2
 • C-Reaktif Protein: Klinik Önem, Ölçüm Yöntemlerindeki Gelişmeler, Preanalitik ve Analitik Değişkenlikler
       Ali Rıza Şişman, Tuncay Küme, Pınar Akan, Pınar Tuncel
 • Trombinli Hızlı Pıhtılaştırıcı Jelli Tüplerin Kullanımı
       Aram Aslan, Gökçe Aktaş, Ömer Emecen, Hale Aral, Murat Usta, Berrin Berçik İnal, Pınar Tonbaklar Bilgi, Güvenç Güvenen
 • Acil Servisten Laboratuvara Gönderilen Örneklere Ait Preanalitik Hatalar
       Tuncay Küme1, Ali Rıza Şişman1, Aygül Özkaya2, Canan Çoker1
 • Troponin I Ölçümünde Hemolizin Ümmünoassay Sisteminin Analitik Performansına Etkisi
       Nuri Orhan, Hayriye Ak Yıldırım, Hatice Yüksel, Özlem Yavuz, Ramazan Memişoğullar
 • Hemolizin Rutin Acil Biyokimya Testlerine Etkisi
       Türkan Yiğitbaşı1, Banu Aslan Şentürk1, Yasemin Baskın2, Mutlu Öney1, Füsun Üstüner1
 • Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarında Pre-preanalitik Hataların Analizi
       Leyla Öz, Derya Koçer, Selma Buldu, Çiğdem Karakükcü
 • Acil Servisin Kurtulamadığı Sıkıntı: Hemoliz
       Giray Bozkaya1, Murat Örmen2, Özge Esenlik1
 • Poliklinik, Servis ve Acil Kanlarında Numune Red Analizi: Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar
       Yeşim Güvenç
 • Mevzuat Değişikliğinin Kanda Etanol Tayini Numune Red Oranları Üzerine Etkisi
       Cemal Kazezoğlu, Yasemin Tuğba Sutaşır
 • Tiroid Fonksiyon Testlerinde Sirkadiyen Ritim Analizi
       Belkız Öngen İpek, Mustafa Erinç Sitar
 • Reddedilen Numune Oranlarının Altı Sigma Metodu Kullanılarak Değerlendirilmesi
       Şeniz Korkmaz
 • Numune Ret Nedenlerinin Pareto Analizi Eşliğinde Altı Sigma Düzeyinin Belirlenmesi
       Erdem Çokluk1, Fatıma Betül Tuncer1, M. Ramazan Şekeroğlu1, Selin Tunalı Çokluk2
 • Koagulasyon testlerinde preanalitik değişkenler
       Burcu Barutçuoğlu, Güneş Ak
 • Pnömatik Tüp Taşıma Sisteminin Hemoliz Üzerine Etkisi: Klinik Olarak Anlamlı mı?
       Dilara Karacan1, Özlem Gürsoy Doruk1, Yavuz Doğan2, Pınar Tuncel1
 • Tüp İçerisindeki Negatif Basıncın Hemoliz Üzerine Etkisi
       Arzu Kösem, Canan Toğçuoğlu, Sevilay Sezer, Turan Turhan
 • Klinik Biyokimya Laboratuvarında Preanalitik Hata Analizi Ve Numune Red Nedenleri
       Hasan Arıcı
 • Orak Hücre Anemisinin Moleküler ve Hücresel Patofizyolojisi
       Gizem İnal1, Abdullah Arpacı2
 • Beckman Coulter Yüksek Duyarlıklı Kardiyak Troponin I Ölçümü Üzerine Hemolizin Etkisi
       Bilal İlanbey1, Kenan Güçlü2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim