EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 3
29 makale bulundu.
 • Meme Kanserinde MDA, ZN ve GSH Düzeyleri
       Tülin Ayşe Özden1, Beyhan Ömer2, Günay Saner1, Haluk Saner3, Mahmut Müslümanoğlu4, Sıtkı Tuzlalı5
 • Elektromanyetik Alanların Rat Beyin Dokusu ve Plazmasında, Karsinojenik Bir Bileşik Olan MDA Düzeyleri Üzerine Etkileri
       Öznur Köylü1, Mehmet Gürbilek1, Aynur Emine Çiçekçibaşı2, Said Bodur3, Ahmet Salbacak2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kardiak Belirteçler ve İz Elementler
       Sema Uslu1, Ömer Çolak1, Temir Ali Demir2, Asiye Berber2, Güven Özdemir3, Özkan Alataş1
 • D Vitamini'nin Biyokimyasal ve Laboratuvar Değerlendirmesi
       Belkız Öngen1, Ceyda Kabaroğlu2, Zuhal Parıldar2
 • HbA 1C Ölçümünde Bir İmmünotürbidimetrik ve HPLC Yöntemin Karşılaştırılması
       Yasemin Üstündağ1, Kağan Huysal2, Gülsevil Tarakçı1
 • Labil hemoglobin A1c'nin kan glukoz düzeyi ve MPV ile ilişkisi
       Çiğdem Karakükcü1, Meral Mert2, Ahmet Karaman3
 • HbA1c Standardizasyonu
       Sezer Uysal
 • Talasemi Taramasında Primus Ultra2 Analyzer ve Tosoh HLC-723 G8 HPLC Sistemlerinin Karşılaştırılması
       Hamit Yaşar Ellidağ1, Esin Eren2, Serpil Aktaş Tosun1, Necat Yılmaz1
 • Talasemi Taramasında HbA2'nin Ölçüm Belirsizliği
       Hamit Yaşar Ellidağ1, Esin Eren2, Özgür Aydın1, Funda Savaş1, Necat Yılmaz1
 • 1,5-Anhidroglusitolün Diyabetteki Yeri
       Barış Sağlam, Sezer Uysal, Banu Önvural
 • Yetişkinlerde Demir eksikliği Anemisi ve Hemoglobin A1c Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Veysel Sucu1, Sembol Yıldırmak1, Mustafa Durmuşcan2, Eren Vurgun1, Osman Evliyaoğlu1
 • Ameliyathane personelinde D Vitamini eksikliği ve yetersizliği prevalansı
       Güzin Aykal1, Neşet Cerit2, Seçkin Özgür Tekeli1, Hamit Yaşar Ellidağ1, Necat Yılmaz1
 • HPLC ve Immunoassay Yöntemleri İle Ölçülen D Vitamini Düzeylerinin Karşılaştırılması
       Müge Bekmez1, Özkan Alataş2
 • D Vitamini için Güneşten Yeterince Faydalanıyor muyuz?
       Giray Bozkaya1, Murat Örmen1, Sibel Bilgili* Murat Aksit2
 • Bir Üniversite Hastanesinde Hemoglobinopati ve Talasemi Verilerinin Değerlendirilmesi
       Tevfik Balci, Merve Sibel Güngören, Saliha Uysal, Nejla Özer, Mehmet Aköz
 • Tahmini Ortalama Glukoz Değerinin (eAG) "Diabetes Mellitus"da Kullanımı
       Gülsüm Feyza Altaş, Sezer Uysal
 • Kronik Böbrek Hastalığı ve Vasküler Kalsifikasyon
       Bilge Karatoy Erdem, Halide Akbas
 • İyon Değiştirici HPLC ile HBA1C Ölçümünde Varyant Hemoglobin İnterferansı
       Fatih Yay, Fatma Uçar, Ali Yalçındağ, Lütfüye Tuba Hancı, Esra Çetin, İsmail Temel
 • Kan Gazı, Klinik Kimya ve Hemogram Analizörlerinden Elde Edilen Test Sonuçlarının Uyumu
       Şerif Ercan1, Mahmut Çakır2
 • Glikozile Hemoglobin İle Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
       Giray Bozkaya1, Murat Örmen2
 • D Vitamini Ve Metabolomik
       Bilge Karatoy Erdem, Halide Akbas
 • Adenoid Hipertrofisi Bulunan Çocuklarda Plazma Selenyum, Çinko ve Bakır Seviyeleri
       Tugba Arıkan1, Mehmet Kelles2, Selman Sarıca3, Metin Kılınc4
 • Koroner Arter Hastalığında Yeni Parametreler: Oksidatif Stres Belirteçleri
       Uğur Erçin1, Ayşe Bilgihan2, Aycan Fahri Erkan3, Hayati Yücel4
 • Gebelerde Farklı Trimesterlerde Eser Element ve Oksidatif Stres Değişimlerinin İncelenmesi
       Filiz Alkan Baylan1, Abdullah Tok2, Gürkan Çıkım3, Metin Kılınç1
 • Diyabetik Hastalarda Hemoglobin Subfraksiyonları ve Total Hemoglobinin Değerlendirilmesi
       Kadriye Akpınar, Esin Avcı, Süleyman Demir
 • HbA2 düzeylerinin ölçümünde Lifotronic H9 ve Primus Ultra2 HPLC sistemlerinin karşılaştırılması
       Mehmet Erten, Yeter Çakmak
 • Orak Hücre Anemisinin Moleküler ve Hücresel Patofizyolojisi
       Gizem İnal1, Abdullah Arpacı2
 • Hemoglobin A1c ölçümünde interferans: Hemoglobin D Varlığı
       Tevfik Noyan, Abdullah Üner, Murat Cihan
 • Otizm spektrum bozukluğunda D vitamini düzeyleri
       Tuğba Polat1, Zafer Yönden2, Yusuf Döğüş2, Perihan Çam Ray3, Hülya Binokay4, Çağlar Charles Daniel Jaicks3
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim