Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 2
3 makale bulundu.
 • Akut Miyokard Enfarktüs Tanısı İçin Serum Troponin I Eşik Değeri
       Fatma Demet Arslan İnce, Banu Arslan Şentürk, Hamit Ellidağ, Serkan Kap, Füsun Üstüner
 • Akut Koroner Sendromda Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Eritrosit Dağılım Genişliğinin Kardiyak Belirteçler ile Karşılaştırılması
       Saadet Çelik1, Nezaket Eren1, Arzu Er2, Fatma Turgay1, Şebnem Ciğerli1, Kadriye Kılıçkesmez2, Erdinç Serin1
 • ST-segment Yüksekliği Olan Miyokard Enfarktüsünde Platelet Biyobelirteçleri
       Işıl Çakır1, Nahide Ekici Günay1, Ahmet Oğuz Baktır2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim