Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 241-252
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tıbbi Biyokimya Uzmanlarının 1 Yıllık Covid-19 Pandemi Serüveni
Aliye Çelikkol
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Tekirdağ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: tıbbi biyokimya, uzman, klinik laboratuvar, pandemi, SARS-CoV-2, COVID-19
Özet
Amaç: Devam eden koronavirüs hastalığı-2019 (COVID19) pandemisinde tıbbi biyokimya laboratuvarlarının önemi daha da artmıştır. Bu çalışmadaki amaç 2020 mart ayından 2021 mart ayına kadar 1 yıllık süreçte tıbbi biyokimya uzmanları ve tıbbi biyokimya laboratuvarlarının mevcut durumunu ortaya koymaktır.

Materyal ve Metod: Hazırlanan anket internet aracılığı ile katılımcılara gönderilerek cevapları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ankete katılan 210 tıbbi biyokimya uzmanından %32,4’ü erkek %67,6’sı kadın ve %62,2’si 40-60 yaş grubunda olup %47,8’si 11-20 çalışma yılındadır. En fazla katılım Marmara bölgesinden olup %78,6 kamu, %21,4 özel laboratuvarlarda çalışmaktaydı. Birlikte çalışan 2-5 uzmanın olduğu %46,4 kişi vardı. Pandemi kliniklerinde görev alan %46,4 uzman olmuş ve %42,3 tek uzman olduğundan devamlı görevde bulunmuştur. Katılımcıların %19,2’si COVID-19 hastalığı geçirmiş, aşılanan %92,3 uzman vardır. Polimeraz zincir reaksiyon (PCR) test çalışmalarına destek veren %20,4 tıbbi biyokimya uzmanı olmuştur.

Sonuç: Tıbbi Biyokimya laboratuvarlarının salgınlara en hazırlıklı birimler olduğu ve gereken yönetsel becerileri derhal hazırlıklı bir şekilde uygulamaya koymuş olan tıbbi biyokimya uzmanlarının COVID-19 pandemi dönemindeki aktif rolü gözler önüne serilmiştir. Hekim olarak pandemi servis ve polikliniklerinde çalışarak ekiplere destek vermiş ve gerektiğinde verebileceklerini de ortaya koymuşlardır. Havalandırma, kişisel koruyucu ekipman, malzeme temini, katsayı eşitsizliği gibi sorunlar yaşanmasına rağmen, kliniklerle iş birliği, genel bilgilendirme, rehberlerin hazırlanması, numune transferleri eğitimleri tıbbi biyokimya uzmanları tarafından sağlanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim