Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-199
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Holotranskobalamin ve Vitamin B12 Düzeyleri Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi
Didem Barlak Keti, Sabahattin Muhtaroğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Kayseri, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Holotranskobalamin; vitamin B12; vitamin B12 eksikliği
Özet
Amaç: Total vitamin B12 eksikliği olan hastalarda; holotranskobalamin (holoTC) düzeylerini analiz ederek total vitamin B12 ve holoTC ölçüm sonuçları arasındaki uyumu değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Serum total vitamin B12 düzeyi düşük çıkan hasta numunelerinden (n=98) rastgele seçilen serum örneklerinde holoTC düzeyi, Architect 2000i analizöründe kemilüminesan mikropartikül immünoassay yöntemiyle analiz edildi. HoloTC eksikliği için <47 pg/mL (<35 pmol/L) cut-off değer olarak tanımlandı. HoloTC düzeyi bu değerin altında olanlar total vitamin B12 düzeyiyle uyumlu, bu değerin üstünde olanlar ise uyumsuz olarak değerlendirildi.

Bulgular: Serum total vitamin B12 ve holoTC için ortalama ± standart sapma sırasıyla 147 ± 29 ve 39.29 ± 18.60 pg/mL olarak tespit edildi. HoloTC ve total vitamin B12 düzeyleri arasında anlamlı zayıf bir korelasyon gözlendi (r =0.249, p=0.013). Regresyon denklemi; holoTC = 15.91 + 0.158 total vitamin B12 şeklinde belirlendi. Total vitamin B12 düzeyi düşük olan 98 hastanın %26’sının holoTC düzeyi yeterliydi.

Sonuç: HoloTC’nin, hastanın kliniği doğrultusunda total B12 yerine kullanımı veya refleks test olarak rutine dahil edilmesi hastaların tanı ve takibinde yararlı olabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim