Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 134-142
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Analiz Öncesi Dış Kalite Kontrol
Giray Bozkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Analiz öncesi evre; dış kalite kontrol; analiz öncesi hata
Özet
Toplam test sürecinin bir parçası olan analiz öncesi evreye ait hatalar oldukça yüksek orandadır. Laboratuvarın kontrolü dışındaki bu evrenin mümkün olduğu kadar kalite güvencesi altına alınarak hataların azaltılması gereklidir. ISO 15189 analiz öncesi dönem için de dış kalite kontrol programı uygulanmasını önermiştir. Analiz öncesi dış kalite kontrol programları günümüzde oldukça sınırlı sayıda olsa da 3 başlık altında toplanabilir: Tip 1: Hatalı uygulamaların belirlenmesi, Tip 2: Hatalı örneklerin saptanması, Tip 3: Gerçekleşen hataların kaydı. Çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunan bu programlar aslında birbirinin tamamlayıcısı olarak görülebilir. Ülkemiz için yeni gibi gözükse de dünyada yıllardan beri uygulanan analiz öncesi dış kalite kontrolün değerlendirilmesi amaçlandı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim