Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 2
15 makale bulundu.
 • Aktif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Serum 25 (OH) Vitamin D Düzeyleri
       Füsun Alataş1, Özkan Alataş2, Ömer Çolak2, Sinan Erginel1, Muzaffer Metintaş1, Sema Uslu2
 • Oral Glukoz Tolerans Testi Esnasında Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum ve Parathormon Düzey Değişikliklerinin Araştırılması
       Giray Bozkaya, Ayşen Lale, Tuba Orhan, Baysal Karaca
 • Periton Diyalizi Olan ve Böbrek Nakli Olmuş Hastalarda Kemik Döngüsü
       Nilgün Arıkan Başaran1, Aykut Saral2, Nihal Yücel3, Gülçin Kantarcı4, Asuman Orçun3
 • Obez Kadınlarda İnsülin Direnci ve Serum Adiponektin Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Münasip Özinan1, Banu Arslan Şentürk1, Sinem Frenkçi2, Füsun Üstüner1
 • Insülin Direnci Olan Erişkin Kilolu ve Obezlerde Lipoprotein (a) İle Lipid Parametreleri
       Yasemin Baskın2, Türkan Yiğitbaşı1, Gökan Afacan1, Şengül Bağbozan1
 • Metabolik Sendromda Leptin, Adiponektin , Okside LDL Düzeyleri ve Paraoksonaz Aktivitesi
       Ahmet Solak, Pınar Tuncel
 • Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) İle Tetiklenen Hiperglisemi Pikinin Bazal C-Reaktif Protein (CRP) Düzeyine Etkisi
       Emin Savaş Kılavuz1, Nermin Erol2
 • Normal Glukoz Toleranslı Obez Bireylerde İnsülin Direnci ve Serum IL-8 Düzeyleri
       Ayfer Aydoğdu Çolak1, Hakan Türkön2, Hülya Yalçın1, Işıl Çoker1
 • Sıvı Kromatografi-Ardışık Kütle Spektrometresi ile Vitamin D Analizinde Örnek Stabilitesi
       Evren Akgöl1, Sedat Abuşoğlu2, Hüseyin Tuğrul Çelik3, Cevdet Züngün4, Sevilay Sezer4, Turan Turhan4, Muhittin Serdar5, Metin Yıldırımkaya6
 • Demir Eksikliği Anemisi Olan Genç Erişkin Kadınlarda 25-Hidroksivitamin D Düzeyleri
       Çiğdem Karakükcü1, Hava Üsküdar Teke2, Mustafa Özen3, Ahmet Karaman3, Fatma Aykaş3, Gökmen Zararsız4
 • Sağlıklı Yetişkin Erkeklerde Obezite İndeksleri ile C-Peptid Arasındaki İlişki
       Ahmet Çelik1, Gürkan Çıkım2, Edibe Sarıçiçek3, Elif Şahin1, Metin Kılınç1
 • İmmünassay Yöntemi ile 25- Hidroksivitamin D3 Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Meltem Demir2, Fatma Demet İnce1
 • Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Erişkinlerde Vitamin D'nin Kan Lipid Profili ve HbA1c Düzeyi ile İlişkisi
       Derya Koçer, Selma Buldu, Mehmet Zahid Çıracı, Çiğdem Karakükcü
 • 25-Hidroksi Vitamin D İmmun Ölçüm Yönteminin Analitik Performansı
       Pelin Kulan1, Ahmet Rıza Uras2, Sedef Delibaş3, Mustafa Durmuşcan4, Sembol Yıldırmak5
 • D Vitamini için Güneşten Yeterince Faydalanıyor muyuz?
       Giray Bozkaya1, Murat Örmen1, Sibel Bilgili* Murat Aksit2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim